ASL2 examenoefenen

ASL®2 Foundation e-learning

Neem nu een gratis proefaccount!

Examenvragen.nl heeft mij uitstekend geholpen bij het voorbereiden op het TMap foundation examen. De diversiteit aan vragen, gerubriceerd per onderwerp geven je een goed beeld of je de stof beheerst of nog niet. Als je zelf nog vragen hebt en deze aan de medewerkers stelt, krijg je snel en duidelijk antwoord.

Rob van Beest - Senior Tester at Cordares

ASL2 Foundation examen oefenen
ASL examenoefenen
 • 3 maanden toegang tot proefexamens
 • meer dan 250 vragen
 • vragen per onderwerp
 • volledige proefexamens
 • download 'Samenvatting ASL2'
ASL2 Foundation examen oefenen PLUS
ASL examenoefenen
 • 3 maanden toegang tot proefexamens
 • oefenen met APP
 • meer dan 250 vragen
 • vragen per onderwerp
 • volledige proefexamens
 • download 'Samenvatting ASL2'
ASL2 examenoefenen met APP (PLUS)

Opleidingspartners:

Examenoefenen (inc. BTW) € 77.95

Examenoefenen PLUS (inc. BTW) € 82.95

Over ASL®2 Foundation

De ASL® v2 Foundation Module richt zich op het domein van Applicatieontwikkeling en Applicatiemanagement. Kennis van ASL®2 op Foundation Niveau biedt de professional handvatten om het complexe speelveld rondom de instandhouding en vernieuwing van applicaties te overzien met daarnaast inzicht en kennis van het ASL®2 Procesmodel en het gebruik daarvan!

ASL2 boeken

U besluit zich te verdiepen in ASL2, hét Framework voor Applicatiemanagement. Of misschien wilt u zelfs een stapje verder gaan, en overweegt u een ASL®2 Foundation Examen af te leggen. In dat geval kunnen we u aanbevelen de website van Examenvragen.info nader te bestuderen. Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom om via deze site uw ASL®2 Literatuur als Boeken, Whitepapers en artikelen te bestellen.

Foundations of IT Service Management op basis van ITIL v3

ASL® 2 - Een framework voor applicatiemanagement

Remko van der Pols
Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2009. - ISBN 978 90 8753 312 0

ASL, application Service Library, is als publicdomain-standaard het procesframework voor applicatiemanagement.

Dit handboek geeft u een gedegen en compleet overzicht van ASL®, een evolutionaire vernieuwing van het succesvolle en breed toegepaste ASL® framework.

ASL® 2 - Een framework voor applicatiemanagement

Foundations of IT Service Management op basis van ITIL<sup>©</sup> v3

Jan van Bon
Zaltbommel: Van Haren Publishing, 1e druk, oktober 2007. - ISBN 978 90 8753 056 3

'Foundations of IT Service Management op basis van ITIL' is al jaren het tonaangevende ITIL boek in de markt.

Dit handboek geeft u een gedegen en Let op! Alleen Paragraaf 2.5 en Hoofdstuk 8 zijn aangemerkt als 'verplicht' voor het ASL® Foundation APMG Examen.

Doelgroep ASL® v2 Foundation

Een ASL®2 Foundation Training, en een bijbehorend ASL®2 Examen, is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en applicatiemanagement. Maar natuurlijk ook voor de professionals die hier een directe relatie mee onderhouden bijvoorbeeld vanuit het Functioneel Beheer (BiSL) of Technisch Beheer (ITIL) domein, en zich op Foundation Niveau willen verdiepen in het ASL®2 Framework.

Tot de doelgroep van de ASL®2 Foundation module worden gerekend:

 • applicatiebeheerders
 • ontwerpers (functioneel en technisch)
 • ontwikkelaars/ developers
 • testers
 • teamleiders en projectmanagers
 • en andere geinteresseerden die betrokkenen zijn bij de instandhouding en doorontwikkeling van informatiesystemen

ASL® v2 Foundation Examen

De e-learning van examenvragen.info biedt een uitstekende voorbereiding voor dit examen!

Door middel van een ASL®2 Training of ASL®2 Zelfstudie Cursus kunt u zich voorbereiden op het ASL®2 Foundation Examen. Het examen kan worden afgelegd bij APMG. Daarbij wordt uitgegaan van voorkennis gebaseerd op minimaal een half jaar werkervaring in een applicatiebeheer omgeving. Het examen is vooral gericht op het toetsen van uw kennis ten aanzien van het ASL2 Procesmodel (67%), en in mindere mate gericht op de context (23%) en de toepassing (10%) van het ASL®2 Framework.

De duur van het examen bedraagt 60 minuten en wordt afgenomen met behulp van de computer en bestaat uit 40 multiple-choice vragen. U moet 26 van de 40 vragen goed te beantwoorden wilt u zich op foundation-niveau certificeren voor ASL2. Voor het examen kunt u zich zo nodig individueel inschrijven op de website van APMG.

Algemene Voorwaarden - Contact - Sitemap - Over Examenvragen.info - Privacy en cookies - Copyright en trademarks