BiSLexamenoefenen

BiSL®2 Foundation e-learning

Neem nu een gratis proefaccount!

Examenvragen.nl is een geweldig site ter voorbereiding op ASL | BISL| ITIL v3| PRINCE2 examens

Michael B. - Technish Applicatiebeheer at Provincie Limburg

BiSL Foundation examen oefenen
BiSL examenoefenen
 • 3 maanden toegang tot proefexamens
 • meer dan 225 vragen
 • vragen per onderwerp
 • volledige proefexamens
 • download Samenvatting theorie BiSL
BiSL Foundation examen oefenen PLUS
BiSL examenoefenen
 • 3 maanden toegang tot proefexamens
 • Oefenen met APP
 • meer dan 225 vragen
 • vragen per onderwerp
 • volledige proefexamens
 • download Samenvatting theorie BiSL
BiSL examenoefenen met APP (PLUS)

Opleidingspartners:

Examenoefenen (inc. BTW) € 77.95

Examenoefenen PLUS (inc. BTW) € 82.95

Over BiSL®2 Foundation

De BiSL® Foundation Module heeft de focus op het domein van Informatiemanagement & Functioneel Beheer (Business Information Management). Kennis van BiSL® op Foundation Niveau geeft de professional aanknopingspunten om de IT-dienstverlening vanuit de behoeften van de informatievoorziening binnen een organisatie aan te sturen, richting te geven en te operationaliseren.

BiSL boeken

U besluit zich te verdiepen in BiSL, hét Framework voor Informatiemanagement & Functioneel Beheer. Of misschien wilt u zelfs een stapje verder gaan, en overweegt u een BiSL® Foundation Examen af te leggen. In dat geval kunnen we u aanbevelen de website van Examenvragen.info nader te bestuderen. Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom om via deze site uw BiSL® Literatuur als Boeken, Whitepapers en Artikelen te betrekken.

BISL, Een Framework voor business informatiemanagment

BISL, Een Framework voor business informatiemanagment 2de herziene druk
Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank van Outvorst

Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2e druk, 2012. - EAN: 9789087536879

Het boek 'BiSL, Framework voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement' is standaard literatuur voor het BiSL® Foundation APMG Examen.

BiSL - Pocketguide

BiSL - Pocketguide
Remko van der Pols, Yvette Backer

Van Haren Publishing B.V. | 2e druk, 2012. - EAN: 9789087537043

BiSL geeft invulling aan de processen en activiteiten die noodzakelijk zijn om de informatievoorziening vanuit de business, dat wil zeggen vanuit gebruikers- en bedrijfsoptiek te sturen.

BiSL Zelfevaluatie

BiSL Zelfevaluatie - BiSL-diagnose voor business informatiemanagement - 2e herziene druk
Ralph Donatz

Van Haren Publishing B.V. | 2e druk, 2012. - EAN: 9789087537081

Door het invullen van de 'BiSL Zelfevaluatie' krijgt u inzicht in de mate waarin business informatie management en daarbij behorende processen binnen uw organisatie zijn ingericht

Meer over BiSL in dexe video:

Doelgroep BiSL® v2 Foundation

Een BiSL® Foundation Training, en het bijbehorende BiSL® Examen, is bedoeld voor mensen die in hun dagelijkse rol betrokken zijn bij het aansturen, het richting geven en het operationaliseren van de IT-dienstverlening vanuit de behoeften van de informatievoorziening in een organisatie. Uiteraard is BiSL® ook geschikt voor de professional die vanuit de aangrenzende domeinen nauw betrokken is bij de informatievoorziening van de organisatie. Daarmee komt zowel de IT'er als de Niet-IT'er in aanmerking voor deze Cursus. Tot de doelgroep van de BiSL Foundation module worden gerekend:

 • Functioneel (Applicatie) Beheerders
 • Super Users/ Kerngebruikers
 • Business System Administrators
 • Informatie Architecten Informatie
 • Managers Service Managers
 • CIO's
 • andere geinteresseerden die betrokkenen zijn bij de instandhouding en vernieuwing van de informatievoorziening

Algemene Voorwaarden - Contact - Sitemap - Over Examenvragen.info - Privacy en cookies - Copyright en trademarks